ὑποκρουσόμεθα

ὑποκρουσόμεθα
ὑποκρούω
strike gently
aor subj mid 1st pl (epic)
ὑποκρούω
strike gently
fut ind mid 1st pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”